poniedziałek, 25 czerwiec 2018

                                                                            

      Domowy biznes              Dokumentacja firmowa          Biznesowy savoir vivre            Ze świata biznesu

Słownik finansowy

Niezależnie od tego czy przedsiębiorca zleca prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej lub własnej księgowej – konieczne jest, aby posiadał przynajmniej podstawową wiedzę o kwestiach finansowych, by móc skutecznie i rozważnie planować rozwój firmy. W tym dziale prezentujemy ważne pojęcia, o których warto wiedzieć.

Bilans przedsiębiorstwa

Bilans – jest to dokument zawierający zestawienie aktywów i pasywów w danym okresie obrachunkowym. W firmach sporządzane są dwa rodzaje takiego dokumentu: bilans otwarcia – przygotowywany na początku roku sprawozdawczego oraz bilans zamknięcia wykonywany na koniec tego okresu.

Obowiązek sporządzania takiego bilansu mają wszystkie podmioty gospodarcze rozliczające się na zasadach pełnej księgowości.

W międzynarodowych standardach zastąpiono słowo bilans, określeniem: sprawozdanie z sytuacji finansowej, jest to jednak wciąż ten sam dokument.

Kapitał intelektualny  

Kapitał intelektualny – jest to różnica między wartością rynkową a księgową firmy. Różnica ta wnika z zasobów i bogactwa jakie powstało w wyniku posiadanej przez pracowników firmy wiedzy.

Rachunkowość kapitału intelektualnego jest to dział rachunkowości zajmujący się bilansowaniem ogólnych i szczególnych danych ekonomicznych o zasobach wiedzy kontrolowanych przez przedsiębiorstwo. Jest, więc to próba wyceny wiedzy jaka pozostaje w posiadaniu firmy. W tego typu rachunkowości i sporządzaniu bilansów dla tej dziedziny działalności firmy obowiązuje zasada:

aktywa kompetencyjne = kapitał ludzki


Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna – jedna z podstawowych technik analizy prowadzonej na rynkach kapitałowych. W analizie fundamentalnej bada się w jakiej kondycji jest spółka i na podstawie dostępnych danych następuje wycena takiej spółki. Analiza ta uwzględnia szereg czynników, między innymi bierze pod uwagę:
analizę makrootoczenia
analizę sektorów, w których działa przedsiębiorstwo
analizę ogólnej sytuacji firmy
analizę finansową przedsiębiorstwa
wycenę wartości firmy

Analiza ta ma duże znaczenie zwłaszcza dla graczy giełdowych, jeśli akcje spółki po takiej analizie są wyższe niż ich cena na giełdzie inwestorzy kupują takie akcje, gdy jest niższa – wysprzedają.