poniedziałek, 25 czerwiec 2018

                                                                            

      Domowy biznes              Dokumentacja firmowa          Biznesowy savoir vivre            Ze świata biznesu

Komentarze giełdowe

Wielu naszych Czytelników nie tylko prowadzić własny biznes, ale zajmuje się również inwestycjami na Giełdzie Papierów Wartościowych, odpowiadając na ich oczekiwania stworzyliśmy dział, w którym eksperci giełdowi będą wypowiadać się na temat aktualnej sytuacji na giełdzie.

Spokojne zakończenie lipca

Zapowiadano, że ostatni tydzień lipca będzie należał do najciekawszych i najbardziej emocjonujących w tym miesiącu. Decyzja Banku Japonii, dane PKB ze strefy euro – miały wzbudzić emocje, tymczasem rynek przyjął je chłodno. Nawet słaby wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki wzbudził zainteresowanie jedynie dlatego, że minął się diametralnie z prognozami, jednak rynek nie odnotował większych wahań z tego tytułu wynikających.

Tak niewielka zmienność rynku pozwala przepuszczać, że rozpoczyna się okres względnej stabilności, w którym będzie potrzeba sporo czasu, aby można było wykreować nowe sygnały techniczne.

Dobre nastroje wśród inwestorów na początek sierpnia

Obserwowana od jakiegoś czasu dobra koniunktura na giełdzie utrzyma się zapewne jeszcze na początku tego miesiąca. Można to wnioskować po zachowaniu na rynku inwestorów na wieść o nie najlepszej, a przynajmniej niższym niż oczekiwano wzroście gospodarczym USA, kiedy kupujący nie zaprzestali swojej działalności.

Trudno oczekiwać, że dane ze Stanów nie będą mieć żadnego wpływu na giełdę, należy przepuszczać, że WIG20 odnotuje niewielką stagnację, ale nie powinien notować spadków, wręcz przeciwnie istnieje szansa na niewielkie wzrostu, co wiąże się z ogólną pozytywną koniunkturą.


Programy stymulacji w odpowiedzi na zakładaną dynamikę PKB

Przewidywania specjalistów o pogarszającej się dynamice PKB jaka ma niebawem nastąpić sprawia, że rządy i banki centralne koncentrują obecnie wiele uwagi na tworzeniu i wprowadzaniu programów stymulacyjnych.

Pierwszy taki plan ogłosiła Japonia i wart jest 28 bilionów jenów, czyli 267 miliardów dolarów. W najbliższym czasie należy się spodziewać ogłoszenia takich planów również przez Bank Anglii, który zechce w ten sposób ratować Anglię od skutków Brexitu. Obecnie jedynie Europejski Bank Centralny i Amerykański FED nie zapowiedziały podjęcia tego typu działań.