poniedziałek, 25 czerwiec 2018

                                                                            

      Domowy biznes              Dokumentacja firmowa          Biznesowy savoir vivre            Ze świata biznesu

Dźwignia finansowa

 

O wykorzystaniu dźwigni finansowej

 

Dźwignia finansowa w firmie pojawia się wówczas gdy firma uzyskuje wybitnie wysokie zyski ze sprzedaży, przy jednocześnie niezmienny lub jedynie nieznacznie większych kosztach wytworzenia. Drugim powodem pojawienia się dźwigni finansowej jest zmiana sposobu finansowania aktywów firmy gdy w jakiejś części działalność firmy finansuje kapitał obcy, w tym przypadku wykorzystywany jest fakt, że koszty kapitału obcego są niezależne od zysku ze sprzedaży netto.

 

W praktyce są trzy rodzaje stosowanej przez firmy dźwigni finansowej:

 

a. operacyjna

b. finansowa

c. łączna

 

Dźwignia finansowa na giełdzie – wykorzystywany jest na rynku instrumentów pochodnych, dzięki dźwigni finansowej możliwe jest zwiększenie potencjalnych zysków. Do zakupu instrumentów finansowych nie jest wymagane posiadanie pełnej kwoty, najczęściej należy złożyć 5 – 15% depozyt, inwestor wpłacając dużo mniejszą kwotę niż w przypadku instrumentów bazowych może uzyskać takie same zyski, jak w przypadku znacznie kosztowniejszych inwestycji w instrumenty pochodne.